» काव्य

मकर संक्रांत
पर्यावरण
शल्य भारत मातेचे
एक गाणे …
आता पुन्हा लिहावे…….
माफी कुणाकडे तू
दंगल
हरवले शोधले
वणवा
आज पुन्हा झाले असे..
केले सये किती प्रेम, तुला कळलेच नाही…
कळले मला सये, अता कसे जगायचे
आवडेल मला ही पाऊस व्हायला
शेवटची शांत झोप
चंद्र जरा ओला झाला
अबोल नजर
पाऊस आणि प्रेयसी
एक पावसाळी रात्र
क्रन्दन
सारथ्य
चोर मचाये शोर
बाजार
टिचकी
आमचं काय तसं नसतंय
प्रेम
आध्यत्मिक चारोळ्या
पैलतीर
कवितेतला कवी मी
खळी
लिहणे रोजचेच
नातं मनाशी
गुलाबी थंडी
फिरुनी पुन्हा
येरेपावसा
आणि..
बोधिवृक्ष