क्रन्दन

आज फांदी सुन्न झाली पक्षी ही भांबावले स्तब्ध नीरव शांततेने क्षण घडीभर थांबले संपली होती व्यथा…

चोर मचाये शोर

मित्रहो, ह्या महामारीच्या काळात लॉकडाऊन च्या पहिल्याच आठवड्यापासून प्रकर्षाने एक गोष्ट जाणवली. ती म्हणजे प्रत्यक्ष लोकसेवेचा…

बाजार

भावनांचा आज त्यांनी मांडला बाजार आहे सर्व आहे भरभरूनि पण भावनाशून्य आहे भाव नाही अंतरी पण…

असहाय

आज माझ्याकडे एक अजब केस आली. आम्ही लैंगिक समस्यांबाबतचा NGO चालवतो, इथे पुरुष-स्त्रिया, स्त्रिया-स्त्रिया, पुरुष-पुरुष, कधी…

आमचं काय तसं नसतंय

आमचं काय तसं नसतंय आम्हाला काय पण चालतंय गरमागरम पोळीवरती तूप चमचाभर लागतंय आमचं काय तसं…

प्रेम

तो चंद्रमा नभीचा अन गीत ते पुराणेहरपून भान आज जातील ते दीवाणे शब्दात नाद आहे श्वासात…

पैलतीर

डोळ्यामधला भाव तुझ्या तो अनोळखी का वाटे गं?रंगवलेले चित्र आपले कृष्ण धवल का भासे गं? काल…

error: Content is protected !!