खळी

खरंच मला कळलेच नाही. मला तु आवडत होतास, की तु हसलास की गालावर पडणारी खळी आवडायची?…

error: Content is protected !!