» कथा

औट घटकेचा राजा
आर्यनची नौका
विच्छा माझी पुरी करा!
वैभव लक्ष्मी
भोळा बंड्या आणि हुशार स्विटी (गमतशीर कथा)
तो सध्या काय करतोय
ती अधिकारी
कुठलाही व्यवसाय छोटा नसतो
नृत्य …आरोग्याचा श्वास
उन्हाळ्यातील लग्न
पहिला पाऊस
आठवणींच्या दुनियेत कधी हसू तर कधी आंसु
सावली..भरून पावली
रमाबाई
भेदले शून्य मंडळा
परत एकदा
असहाय
रंजी
ती सायंकाळ
कात
वेश्या – भाग ४
वेश्या – भाग ३
वेश्या – भाग २
वेश्या – भाग १