ती सायंकाळ

ती: हलो तो: हलो बोल ग ती: मी आलीये ईथे रंगमंदिरा जवळ तो: मग? ती: अरे मग काय? ये…

error: Content is protected !!