Chandrakant Patil

मी चंद्रकांत शामराव पाटील सेवानिवृत मेकॅनिकल इंजिनिअर. माझे बालपण खेडे गावात गेल्याने ग्रामीण भाषेवर प्रभाव.प्रसिद्ध लेखक अण्णा भाऊसाठे,शंकर पाटील,व्यंकटेश माडगुळकर,आनंद यादव यांच्या साहित्याचे वाचन व प्रभाव.आतापर्यत पंन्नास लेख व कथा प्रतिलीपी व इतर मराठी माध्यमातून प्रर्दशीत.