केले सये किती प्रेम, तुला कळलेच नाही…

केले सये किती प्रेम, तुला कळलेच नाही
डोळ्यातून तुझ्या क्षार कधी वाहिलेच नाही…

प्रितीचा हा पाझर, केला तुझ्यावर
तुझे मन कधी त्यात भिजलेच नाही…

तुझ्या आठवणीत गेले किती दिस किती राती
माझ्यासाठी क्षण एक तुझा विसावला नाही…

खरच केले किती मी प्रेम सये,
तुला कळलेच नाही…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!