पानिपत – अभिप्राय

आज पानिपत वाचून पूर्ण झाले.मराठ्यांनी केलेला पराक्रम वाचून डोळे भरून आले. पानिपतावर घडलेला पराक्रम वाचता वाचता…

error: Content is protected !!