पैलतीर

डोळ्यामधला भाव तुझ्या तो अनोळखी का वाटे गं?रंगवलेले चित्र आपले कृष्ण धवल का भासे गं? काल…

error: Content is protected !!