लिहणे रोजचेच

असेच लिहणे होत आहे..
लिहणे माझे तसे रोजचेच हे..!!

मनाला शोधणे होत आहे..
पाहणे शोधणे रोजचेच हे..!!

विचारात रमायचे असे की ..
आठवणे विसरणे रोजचेच हे..!!

मनाला भावले ते सारे हवे
मागणे मिळवणे रोजचेच हे..!!

नको ते शब्दास शब्द जुळवणे..
असणे नसणे तसे रोजचेच हे..!!

हा छंदच जणु झाला असे आता
लिहीणे माझे तसे रोजचेच हे ..!!

One thought on “लिहणे रोजचेच

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!