सारथ्य

आहे पुन्हा फिरोनी तुज तेथेच की जायचे, मूर्खास मृत्यूचे ते भय हे कशा कुणाचे? //धृ// दारी…

बाजार

भावनांचा आज त्यांनी मांडला बाजार आहे सर्व आहे भरभरूनि पण भावनाशून्य आहे भाव नाही अंतरी पण…

आमचं काय तसं नसतंय

आमचं काय तसं नसतंय आम्हाला काय पण चालतंय गरमागरम पोळीवरती तूप चमचाभर लागतंय आमचं काय तसं…

प्रेम

तो चंद्रमा नभीचा अन गीत ते पुराणेहरपून भान आज जातील ते दीवाणे शब्दात नाद आहे श्वासात…

बोलके मन …

बोलके व्हावे मन हेमाझे सांगावे प्रेम तुझेनयनी रचले स्वप्न आजहोईल का पूर्ण ते भान माझे मला…

पैलतीर

डोळ्यामधला भाव तुझ्या तो अनोळखी का वाटे गं?रंगवलेले चित्र आपले कृष्ण धवल का भासे गं? काल…

कवितेतला कवी मी

छंद वगैरे नाही मुळातप्रेम वगैरे सारे मनातमी फक्त कविता करतोशब्दांमध्ये रोज रमतो बदलण्या मधला मी नाही…

लिहणे रोजचेच

असेच लिहणे होत आहे..लिहणे माझे तसे रोजचेच हे..!! मनाला शोधणे होत आहे..पाहणे शोधणे रोजचेच हे..!! विचारात…

नातं मनाशी

कधितरी असच आपल्यासाठीही जगाव्अंधाराशी मैत्री करुन काळोखात रमाव् आपल्यातील स्वतःलाही कधीतरी ओळखाव ओळखीचच् बनुन मग अंतरंगात…

गुलाबी थंडी

थंडी असते ग गुलाबी, आठवणींच्या शिशिराला कसला आलाय रंग बिंग? त्या येतात भल्या पहाटे रात्रीचा काळा-कुट्ट…

फिरुनी पुन्हा

फिरुनी पुन्हा पुन्हा इथे यावे, आपण आपल्याला जोखावे नारळ-काजी-पोफळी-कोकम जास्वंदी-सदाफुली-गुलाब सर्वांनी हट्ट पुरवावे! व्हावी आपली आपल्यालाच…

लोकल

आहे जरूरी थोडा मोकळा वेळ स्वतः साठी, गडबड धावपळ विसरण्यासाठी…, तसेही, तीच तीच लोकल पकडून, आपण…

error: Content is protected !!