आध्यत्मिक चारोळ्या

1) मनी नसावा अहंकार ।विवेकी जाणावा श्रीराम ।।असता मुखी त्याचे नाम ।सहज होते सर्व काम ।।…

error: Content is protected !!