कवितेतला कवी मी

छंद वगैरे नाही मुळातप्रेम वगैरे सारे मनातमी फक्त कविता करतोशब्दांमध्ये रोज रमतो बदलण्या मधला मी नाही…

लिहणे रोजचेच

असेच लिहणे होत आहे..लिहणे माझे तसे रोजचेच हे..!! मनाला शोधणे होत आहे..पाहणे शोधणे रोजचेच हे..!! विचारात…

नातं मनाशी

कधितरी असच आपल्यासाठीही जगाव्अंधाराशी मैत्री करुन काळोखात रमाव् आपल्यातील स्वतःलाही कधीतरी ओळखाव ओळखीचच् बनुन मग अंतरंगात…

error: Content is protected !!