ASIN ‏ : ‎ B01MXHZM94 Publisher ‏ : ‎ MEHTA PUBLISHING HOUSE (1 January 2005) Language ‏ : ‎ Marathi File size ‏ : ‎ 5976 KB Text-to-Speech ‏ : ‎ Not enabled Screen Reader ‏ : ‎ Supported Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled Print length ‏ : ‎ 890 pages

संभाजी
विश्वास पाटीलमेहता पब्लिशिंग हाऊस

साहित्याला वाचक, रसिकांपर्यंत पोहचवणे ह्याच कल्पनेमधून मराठी साहित्य डॉट कॉम ची निर्मिती झाली, आज साहित्यिकांना त्यांच्या वाचक रसिकांपुढे पोहोचवण्याचे काम मराठी साहित्यच्या माध्यमातून सतत चालू आहे आणि यापुढेही राहील.

tags

शेअर करा